Kattvikskajen

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att skapa möjlighet till omvandling och utveckling av kajområdet Kattvikskajen med nya bostäder, kontor, skola, hotell, restaurang och andra centrumverksamheter. Intentionen är att skapa attraktiva torg-, kaj- och parkområden för allmänheten i ett havs- och centrumnära läge. Byggnadsutformningen ska präglas av variation, uttrycksfullt taklandskap och byggnadsvolymer i måttlig skala. En nutida arkitektur med inspiration från Hudiksvalls byggnadstradition.

Du hittar alla planhandlingar nedan: