Kristineberg 11:1 och 2:1

Rubricerad detaljplan har varit utställd för granskning.

Planens syfte är att möjliggöra infartsväg till ICA Maxi stormarknad från Sannavägen då denna idag är planstridig. Gällande detaljplan för Kristineberg 11:1 uppdateras och infartsvägen kommer därmed att omfattas av denna. Planen medför en ökad möjlig byggnadsarea med ytterligare 1000 m2.

Handlingar: