Mo 3:30 m fl, Medskog (korsningen nya E4/Rv 84)

Planens syfte och huvuddrag

Ett politiskt uppdrag har givits till byggnadsnämnden att upprätta en ny detaljplan för den norra delen av det tidigare planlagda Medskogsområdet.

Den nya planen innebär en prövning av lämpligheten av (förutom den gällande planens G, J, K (kontor, industri och verksamheter för trafikantservice) att tillåta H (handel) med undantag av livsmedel. Inom bestämmelsen H ingår all typ av handel samt service, till exempel restauranger. Undantag för livsmedel i bestämmelsen H innebär att dagligvaruhandel inte är möjlig annat än i begränsad omfattning där dagligvaruhandel inte är den primära näringen (tex bensinmack).

Handlingar:

Utredningar: