Ängsbacken 2:1 m.fl

Detaljplanen syftar till att möjliggöra fler parkeringsplatser intill den befintliga parkeringen på Kotorget.

På grund av ett ökat antal arbetspendlande personer och besökare till Hudiksvall. Det råder brist på parkeringsplatser i den centrala delen av Hudiksvall innerstad vilket denna detaljplan motverkar. Vidare ämnar detaljplanen säkerställa goda hämtningsmöjligheter för fordon till återvinningsstationen samt en god trafiksäkerhet för fordon och personer inom parkeringsområdet.

Handlingar