Iggesund 14:294 m.fl.

Planen syftar till att möjliggöra en utbyggnad av sågen i Iggesund för att klara en produktionsökning från 350 000 till 550 000 m³ sågad vara/år.

Handlingar:

Utredningar: