Köpmanberget 2:8 (verksamheter)

Planförslaget har varit utställt för granskning under december 2016/ januari 2017.

Syftet med detaljplanen är att skapa nya fastigheter för kontor, handel och verksamheter av icke störande karaktär.

Handlingar: