Skyttegillet 3.10

Syftet är att skapa förutsättningar för ytterligare fastigheter inom befintligt planområde. Fastigheterna avser medge bostäder (B) och kontor (K).

Handlingar: