Köpmanberget 2:8 (Värmeverket)

Plan- o bygglovskontoret har upprättat förslag till detaljplan för del av Köpmanberget 2:8. Syftet med detaljplanen är att säkerställa värmeverkats långsiktiga behov för lagring av biobränsle i anslutning till fastigheten Köpmanberget 9:6. Utökningen av verksamhetsområdet innebär också att södra delen av Östanbräcksvägen stängs samtidigt som en ny ersättningsväg anläggs väster om verksamheten.