Mo 3:28

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planförslaget är att möjliggöra verksamheter som avser industri, service, lättare verkstadsindustri, tillverkning med försäljning, handel med skrymmande varor, produktion, lager och partihandel samt kontor (J, Z, K).

Du hittar alla planhandlingar nedan: