Varvet 8:4

Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanen har som syfte att möjliggöra en utökning och vidareutveckling av befintlig hotell- och restaurangverksamhet. Detta möjliggörs med en flytande anläggning med bland annat bastu, spa och konferens väster om den befintliga byggnaden inom fastigheten Varvet 8:4.

Du hittar alla planhandlingar nedan.