Brunnsnäs förskola

Brunnsnäs förskola

Brunnsnäs förskola ligger i Iggesund. Förskolan har en stor tomt som till stor del består av spännande natur och skogsområde. Där kan barnens utforskande och lek få ett stort utrymme. På gården finns det även gungor, sandlåda, klätterställning, vattenbana, cykelvägar, pallkragar med odling.

”Brunnsnäs förskola sjuder av upptäckarlust och entusiasm som syns hos både barn och personal. Utveckling och lärande samt trygghet och trivsel utgör grunden för verksamheten och hålls levande av personalen med barnens bästa i fokus.”
Qualis granskning, 2018.

Om Brunnsnäs förskola

Förskolan har två avdelningar för barn 1–5 år.

 • Björken, 1-5år
 • Eken, 1-5 år

Vi samarbetar mellan avdelningarna i förskolan och alla barn är allas barn. Vi arbetar med tvärgrupper som en personal ansvarar för. Våra grupper är:

 • Grangruppen – Miljö och hållbarhet – 5 åringar.
 • Glassgruppen – Natur och teknik – 4 åringar
 • Svampgruppen – Matematik – 3 åringar
 • Kottgruppen – Språk, trivsel och trygghet genom lek och lärande – de yngsta barn.

 • 06.00 Förskolan öppnar
 • 08.00 Frukost
 • 09.15 Frukt
 • 11.15 Lunch
 • 14.30 Mellanmål
 • 17.00 -18.00 Förskolan stänger (utifrån barnens schematid).

Öppning mellan 06.00 och 07.30 sker på avdelningen Eken gemensamt för alla barnen på förskolan.

Stängning sker gemensamt från klockan 16.00 fram till 18.00. Stängning kan ske ute på gården.

Vi är en av kommunens fyra övningsförskolor. Det innebär att förskollärarstudenter från Mittuniversitetet (Miun) gör sin verksamhetsförlagda del av utbildningen i vår förskola. Vi samarbetar med mittuniversitetet vilket innebär att lärare från Miun kan besöka och ta del av vår verksamhet och att vår personal kan delta och föreläsa vid mittuniversitetet. Personalen har deltagit i en 7,5 hp utbildning – att arbeta i en övningsförskola.

Förskolans personal och barn som ska börja i förskoleklass under hösten besöker Iggesunds skola och bekantar sig med skolgården vid tre tillfällen under våren. Barnen och personalen äter lunch i skolans matsal vid ett tillfälle under våren.

Förskolans verksamhet

Språket

Vi arbetar med Före Bornholmsmodellen, (språklekar för barn 2–5 år), har boksamtal med barnen och använder oss av handdockorna läsfixarna. Vi använder tecken som stöd och bildkommunikation för att stärka och komplettera kommunikationen tillsammans med alla barn. Vi har ett eget lånebibliotek där vi uppmuntrar dig och ditt barn att låna våra böcker. Vi har även sagoböcker på olika språk som ni kan låna hem. När barnen fyller år får de en Pixi-bok som de får ta med hem. Vi läser och erbjuder olika böcker som kapitelböcker, faktaböcker, sagoböcker, lättlästa böcker med mera.

Inkludering

Temaarbeten kring värderingar och förhållningssätt. Vi arbetar med Alfons vänskapslåda, Friendy, Liten, Kaninen och Igelkotten samt barnkonventionens material. En dag i veckan har vi extra fokus på värdegrund då vi läser utvalda böcker, samtalar och tittar på UR´s material.

Entreprenöriellt lärande

Vi i personalen tror på barnens förmågor. Vi är medforskande och nyfikna i vårt förhållningssätt. Vi uppmuntrar barnen att prova och hitta egna lösningar. Vi tror på det kompetenta barnet. Vi anpassar och utformar ständigt lärmiljöerna och utbildningen efter barnens behov. 

Kultur och hälsa

Vi deltar i de kulturutbud som erbjuds, bio, teater, knatteorkester. Samarbetar med biblioteket och använder oss av den fina utemiljön, naturen och närsamhället.

Hållbar utveckling

Brunnsnäs förskola undervisar och utvecklar arbetet med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet tillsammans med barnen. Vi arbetar med materialisarna som är sex hungriga figurer som lär oss om återvinning. Varje vår deltar vi i den årliga skräpplockardagen i vårt område. De barn som är fem år har ett extra fokus på Hållbart utvecklingsarbete en dag i veckan.

Matematik

Vi arbetar med matematik i förskolan genom att väcka barnens nyfikenhet, lust och intresse för matematik i vardagen. Vi använder oss av mattekarusellen för att tydliggöra matematiken och använder matematiska ord och begrepp tillsammans med barnen. Barnen som är tre år har matematik som fokusområde en gång i veckan.

Naturvetenskap och teknik

Förskolan arbetar aktivt med naturvetenskap och teknik. Vi använder oss av NTA-lådor (Naturvetenskap och Teknik för alla) i undervisningen och utgår ifrån barnens intressen och nyfikenhet. Vi använder oss av fysiska och tekniska experiment både styrda och spontana experiment. Vi har närhet till naturen med både vatten och skog i vår närmiljö som vi bygger en stor del av vår undervisning på. Barnen som är fyra år fokuserar på natur och teknik en dag i veckan.

Digitalisering

Vi arbetar med programmering tillsammans med barnen. Vårt mål är att barnen blir aktiva producenter och inte passiva konsumenter. Vi arbetar med källkritik tillsammans med barnen.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med undervisning och utbildning:

Undervisning och utbildning i förskolan

 Vi uppmärksammar olika traditioner t ex: nationella minoritetsspråken, lucia, jul, alla hjärtans dag, påsk, förskolans dag, grillkväll, midsommar, potatisfest, födelsedagar, maskerad samt nallefest.

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun firar högtider och födelsedagar.

Firande av högtider och födelsedagar i förskolan

Jag kan, Jag vill, jag vågar, jag gör!

Som barn vid Brunnsnäs förskola känner jag att alla vuxna samverkar för mitt bästa! Alla, barn som vuxna ska känna sig respekterade, trygga och sedda. Alla har lika värde.

Vi ökar vårdnadshavarnas delaktighet och inflytande genom att vi har forum för samråd med föräldrarna minst en gång per termin.

Vi skickar ut informationsblad genom Unikum ca 8–10 gånger per år om vad som händer och vad som kommer att ske.

Den dagliga kontakten som sker vid lämning och hämtning är viktig.

Vi har skapat fyra stycken lådor som innehåller material utifrån språk, matematik, teknik och naturvetenskap som du som vårdnadshavare kan låna hem och använda tillsammans med ditt barn.

Vi arbetar systematiskt med vårt kvalitetsarbete och använder oss av Qualis. Qualis betyder hur på latin. Varje år i mars/april ber vi er, vårdnadshavare besvara en Qualis enkät om vår verksamhet på vår dator eller Ipad. Detta är en möjlighet för er att påverka ert barns utbildning. Utifrån era gemensamma svar arbetar vi för att utveckla vår verksamhet tillsammans med er vårdnadshavare.

Vi strävar efter en god daglig kontakt med vårdnadshavarna. Har ni några frågor och funderingar ta kontakt med personalen.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur förskolorna i Hudiksvalls kommun jobbar med delaktighet och inflytande:

Delaktighet och inflytande i förskolan

För varje förskola finns det en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Prata med din förskola om du vill ta del av planen.

Läs mer om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling på våra förskolor:

Plan mot diskriminering och kränkande behandling inom förskolan

Förskolan har ett mottagningskök dit vi får god och vällagad kost från Iggesunds skola. Frukost och mellanmål tillagas på förskolan.

Två gånger per år har vi matråd där de äldre barnen, personalen från förskolan, måltidspersonal, enhetschef kost och rektor deltar. Där får barnen möjlighet till delaktighet och inflytande över mat och matsituationen.

De äldsta barnen får möjlighet att vara dagens kock tillsammans med måltidspersonal. De får då vara med i köket och förbereda, lägga upp mat, servera och diskar efter lunchen.

Läs mer om maten i förskolan:

Mer information om mat till förskolor och skolor

Du anmäler specialkost för sitt barn via vår e-tjänst.

Mer information om specialkost

Här har vi samlat information om ditt barns utrustning, planeringsdagar och annan information som är bra att veta för dig som har barn i förskolan.

Bra att veta för dig med barn i förskolan

Vanliga frågor och svar

När ditt barn ska börja på förskola måste du ansöka om en plats för att få en placering på en förskola. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om förskola:
Ansök om förskoleplats

Om ditt barn är sjuk, kontakta alltid förskolan. Meddela alltid personalen dagen före ditt barn kommer tillbaka till förskolan. Det går bra att skicka ett sms.

Det är barnets allmäntillstånd, det vill säga hur barnet äter, sover och orkar delta i verksamheten, som är avgörande för om barnet kan vistas i förskolan.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar för att undvika smitta i förskolan.

Läs mer om hur vi jobbar med smitta i förskolan

Om ditt barn avviker från sitt planerade schema hos oss och vi saknar information från dig om det kommer vi kontakta dig. Först via telefon och sedan brev.